Sanje se ne naspijo, potijo se in ječijo.
Veke se odprejo, nove sanje se začnejo.
Podobne so resničnim dnem. Sonce pozlati oblake.
Podobni so resničnim ljudem. Pločnik ozvoči korake.

Hlad kljuke se vda.
Hlad prostora vztrepeta
v prsih. Prst luč prižge.
Plaz svetlobe zoža zenice.

Pogled se preračuna na globino in ostrino.
Dotik izmeri silo, svet se spremeni v število.
Beseda je le črka in zvok, ki resnico skrči v zgodbo.
Misel je nevronski tok, ni dovolj za končno sodbo.

Hlad ploščic vdre v korak.
Izdih izriše bled oblak.
In kup tablet v omarici
ves svet izkrivljen zatemni.

Sanje se ne naspijo, potijo se in ječijo.
Veke se odprejo, nove sanje se začnejo.